คำอธิบายเมื่อนำเมาส์ไปวางที่รูปภาพ
Top Half Text Center
Bottom Half Text Center
Left Half Text Center
Right Half Text Center
Right Full Text Center
Right Full Text Center Ignore
เอฟเฟคเมื่อนำเมาส์ไปวางที่รูปภาพ
เอฟเฟคเมื่อเลื่อนสกอร์บาร์ และรูปภาพแตะขอบจอ