นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ทาง จ๊อบลักกี้ ได้กำหนดนโยบายเพื่อรักษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับดังต่อไปนี้

การทำตามข้อกำหนดของกฎหมาย

จ๊อบลักกี้ จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและโปร่งใสต่อผู้ใช้งานบริการของ จ๊อบลักกี้ ทั้งหมด ตามข้อกำหนดและนโยบายของทาง จ๊อบลักกี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย และส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล

ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเจาะจงเป้าหมายในการนำข้อมูลไปใช้ได้แล้ว ทาง จ๊อบลักกี้ จะรวบรวมข้อมูลในส่วนที่จำเป็น จากนั้นจะแจ้งหรือประกาศเป้าหมายดังกล่าวให้ทราบ แล้วจึงนำข้อมูลในส่วนนั้นไปใช้

จ๊อบลักกี้ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมาไปเผยแพร่หรือแจกจ่ายให้แก่บุคคลที่สามเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูล เมื่อนำไปแจกจ่ายหรือเผยแพร่ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ในกรณีที่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ต่อ จ๊อบลักกี้ จะตรวจสอบความวิธีการจัดการความปลอดภัยของบุคคลที่สามดังกล่าวและเหมาะสมของการส่งมอบข้อมูล พร้อมกับทำสัญญารักษาความลับระหว่าง จ๊อบลักกี้ กับบุคคลที่สามดังกล่าวก่อนจึงดำเนินการส่งมอบข้อมูล จากนั้นจะมีการควบคุมและจับตามองที่เหมาะสมในสถานที่ที่ส่งมอบข้อมูลให้ต่อไป

วิธีการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

จ๊อบลักกี้ จะพยายามจัดตั้งข้อกำหนดและการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขการเข้าถึงอย่างไม่ถูกต้อง การรั่วไหล สูญหาย และเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการพัฒนา

จ๊อบลักกี้ จะพยายามตอบสนองอย่างตรงจุดต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อมของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และจะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อกำหนดต่างๆตามนโยบายหลักเมื่อถึงคราวจำเป็น

การตอบสนองต่อคำร้องขอให้เปิดเผย แก้ไข หรืออื่นๆ

ในกรณีที่คิดว่า จ๊อบลักกี้ ไม่ได้ดำเนินการตามนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีที่เจ้าของข้อมูลต้องการให้เปิดเผย แก้ไข เพิ่มเติม ลบ หรือประสงค์ให้หยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อมาตามที่อยู่ติดต่อข้างล่าง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

จ๊อบลักกี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือว่าบุคคล นิติบุคคล และองค์กรใดๆที่มีความเกี่ยวข้องกับ จ๊อบลักกี้ รับทราบและตกลงตามนี้แล้ว นโยนบายที่ได้รับการแก้ไขแล้วถือว่ามีผลตามกฎหมายทันทีในวันที่มีการประกาศ