เกี่ยวกับเรา


เพราะจ๊อบลัคกี้ คือ เว็บไซต์ที่จดทะเบียนพานิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถูกต้อง ตั้งแต่ปี 2547

ทำไมต้องที่จ๊อบลักกี้

เพราะจ๊อบลัคกี้ คือ เริ่มต้นจดทะเบียนโดเมนปี พ.ศ. 2545

เพราะจ๊อบลัคกี้ คือ เริ่มต้นจดทะเบียนการค้าปี พ.ศ. 2547

เพราะจ๊อบลัคกี้ คือ เจ้าของ Server เอง ที่ตั้งอยู่ที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย

เพราะจ๊อบลัคกี้ คือ Reseller ของ Onlinenic และ Reseller Club ซึ่งเป็นนายทะเบียนของ ICANN ผู้ดูแลอินเตอร์เนตทั่วโลก

เพราะจ๊อบลัคกี้ คือ ผู้พัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบรายได้ และตรวจสอบสายงาน ของบริษัท MLM หลายบริษัท

เพราะจ๊อบลัคกี้ คือ เว็บไซต์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอข้อมูลสภานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย พ.ศ. 2550 หนังสือเลขที่ ทก 0507/ว1507

เพราะจ๊อบลัคกี้ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม RESPONSIVE WYSIWYG editor control เป็นโปรแกรมสร้างโฮมเพจแบบเสมือนจริง ไม่ต้องเขียนภาษา HTML, CSS, JAVASCRIPT เอง

ทำไมต้อง THTWEB

1

เครื่องมือสร้างเว็บไซต์

สามารถออกแบบและพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่งไม่เหมือนกับเว็บสำเร็จรูปทั่วไป ทำให้นักดีไซน์เว็บไซต์จำนวนมากเลือกที่ใช้เครื่องมือนี้ สร้างสรรงานได้ตรงใจลูกค้า

และลูกค้าบางส่วนที่พอมีเวลาในการดูคลิปวีดีโอการสอน ก็สามารถปรับปรุงแก้ไข หรือแม้กระทั่งสร้างเองได้ โดยไม่ต้องมีพื้นฐานการพัฒนาใด ๆ

2

ความต่อเนื่อง

เราเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2547 และเติบโดขึ้นจากใช้ดีแล้วบอกต่อของลูกค้า เวลาทุกปีที่ผ่านมา พิสุจน์ให้เห็นว่า เรายังมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง เพือส่งเสริมลูกค้าของเราให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวคิดว่า ท่านอยู่ได้ เราอยู่ได้

3

Server ที่ดีที่สุด และความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูงสุด

เราซื้อเครื่องเป็นส่วนตัว ในมาตรฐาน server แท้ ๆ โดยแต่ละเครื่องเรายอมใช้ Hard Drive ถึง 3 ลูก แต่ใช้เก็บข้อมูลจริงเพียง 1 ลูก ลูกที่ 2 เป็นการ เขียนสำรองแบบ Mirror (เขียนแบบคู่ขนาน) ลูกที่ 3 สำรองข้อมูลสัปดาห์และครั้ง และยังมีการสำรองเฉพาะไฟล์ บทความและไฟล์ฐานข้อมูล ส่งไปจัดเก็บไว้ที่ server ต่างประเทศอีกด้วย